Truy cập nội dung luôn

Sơn Màu: Khẩn trương làm đường giao thông nông thôn

02/08/2023 09:39    27

Người dân xã Sơn Màu tham gia làm đường về thôn, khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hoá

Chương trình xây dựng nông thôn mới là một Chương trình tổng thể về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng tại khu vực nông thôn trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Để thúc đẩy các tuyến đường ngõ xóm, nội đồng được bê tông hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa với theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Theo đó UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ xi măng, Cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ vật liệu đá, cát… Nhân dân bỏ ngày công và hỗ trợ một phần đất để thực hiện một số tuyến đường thôn, khu dân cư trên địa bàn xã.

Theo đó, trong năm 2023 xã Sơn Màu đăng ký và thực hiện 04 tuyến đường vào ngõ xóm với tổng chiều dài là 540m với quy mô thực hiện đường giao thông ngõ xóm loại D, mác 200, mặt đường bê tông xi măng, rộng 2m. Qua một thời gian triển khai, hiện nay có 01 tuyến đường vào ngõ xóm tại khu dân cư I Rất thôn Tà Vinh với chiều dài hơn 200 m đã thực hiện xong, bà con rất vui mừng phấn khởi vì có con đường khang trang hơn, 01 tuyến đường ngõ xóm vào xóm ông Roi thôn Hà Lên đang hoàn thiện và 02 tuyến đường còn lại đang triển khai thực hiện.

Chương trình đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn là bước đột phá trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã nhà nói riêng, huyện Sơn Tây nói chung. Sự đóng góp của người dân đã góp phần quan trọng giúp địa phương mở rộng được nhiều tuyến đường giao thông ngày càng trở nên khang trang, làm thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội tại địa phương.

Tin, ảnh (Thanh - Sơn Màu)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 810

Tổng số lượt xem: 8126255