Truy cập nội dung luôn

Sơn Tây: Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

17/08/2023 17:22    53

: Đồng chí Lê Văn Tùng – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Chiều 17/8/2023, Huyện ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Tây lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Văn Tùng – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Ngọc Trân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Về dự hội nghị này ở tỉnh có đồng chí Võ Văn Quỳnh – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Lữ Ngọc Bình, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Tùng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đại biểu dự hội nghị, với tinh thần, trách nhiệm cao, tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm, trọng điểm nhất là tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

                                            Các đồng chí lãnh đạo huyện Sơn Tây chủ trì hội Nghị

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Sơn Tây chỉ đạo triển khai kịp thời, đầy đủ nội dung chuyên đề toàn khóa và từng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó các cấp ủy, tổ chức đảng đã nhận diện các biểu hiện suy thoái và xây dựng kế hoạch hành động, bản cam kết khắc phục những biểu hiện đã được chỉ ra. Các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được nội bộ và Nhân dân đồng tình. Đa số cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tốt về tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt hơn chức trách nhiệm vụ được giao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở nhiều đơn vị, địa phương đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Tập trung xây dựng Đề án vị trí việc làm theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức kết nạp 199 đảng viên mới, đạt 72,36%.  Tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, ở lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực; đồng thời xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, đảng viên vi phạm theo quy định

            Đồng chí Võ Văn Quỳnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi dự và phát biểu tại hội nghị

 

Tập trung hỗ trợ tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, hợp tác xã lớn mạnh làm trụ cột phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp bền vững. Tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp trên địa bàn; tạo liên kết chuỗi sản phẩm hàng hóa nông nghiệp có giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay trên địa bàn huyện có 09 nhà máy thủy điện, tổng công suất 292,8 MW đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, hằng năm đóng góp không nhỏ vào thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện bám sát các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiệm vụ chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản ly, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

                                                                Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; nâng cao dân trí, xây dựng con người Sơn Tây năng động, thích ứng môi trường công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế…

Thời gian tới huyện Sơn Tây tập trung Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội…

                                                                                                                                                    Thanh Khánh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 797

Tổng số lượt xem: 8126258