Truy cập nội dung luôn

Sơn Tây: Kiểm tra việc thực hiện Đề án 06 của Tổ công tác Đề án 06/CP cấp xã

04/08/2023 13:47    58

Đồng chí Thượng tá Huỳnh Khắc Dũng – Trưởng Công an huyện chỉ đạo buổi kiểm tra tại xã Sơn Tân.

Ngày 03/8, Đoàn kiểm tra Tổ công tác Đề án 06/CP huyện Sơn Tây do đồng chí Thượng tá Huỳnh Khắc Dũng – Trưởng Công an huyện, Tổ phó thường trực Tổ công tác Đề án 06/CP huyện làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện Đề án 06 tại xã Sơn Tân và Sơn Màu. Tham gia buổi kiểm tra về phía xã Sơn Tân và Sơn Màu có lãnh đạo UBND xã và các thành viên Tổ công tác Đề án 06/CP xã.

Tổ công tác Đề án 06/CP huyện tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc Đề án 06 theo Kế hoạch của Chủ tịch UBND huyện; việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc làm sạch dữ liệu, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; cấp Căn cước công dân gắn chíp, định danh và xác thực điện tử; kiểm tra vai trò của cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06/CP xã trong tham mưu cho UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 06. Ngoài ra, Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế về sổ sách, tài liệu khác có liên quan đến triển khai thực hiện Đề án 06.

Qua kiểm tra giúp Tổ công tác Đề án 06/CP huyện đánh giá đúng thực trạng công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 của cấp xã; phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh những thiếu sót, đề ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 trong thời gian tới. Theo Kế hoạch, đến ngày 10/8/2023, Tổ công tác Đề án 06/CP huyện sẽ tiến hành kiểm tra 100% các xã trên địa bàn huyện.

Tấn Vũ (Công an huyện)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 795

Tổng số lượt xem: 8126008