Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

Sơn Tây: Hội nghị học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và chuyên đề năm 2022 của tỉnh

06/05/2022

Sáng ngày 05/5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Tây đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và chuyên đề năm 2022 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí đảng viên và quần chúng của các Đảng bộ Công an, Quân sự, Y tế và 20 chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại Hội nghị, báo cáo viên Bùi Thị Anh Dũng – Uỷ viên Ban Thường vụ huyện ủy –  Trưởng  Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, một số văn bản mới của Đảng và chuyên đề năm 2022 của tỉnh với các nội dung cơ bản như: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về năng lực công tác của người cán bộ, đảng viên; Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ của Đảng; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ...

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh cần nắm chắc, hiểu rõ 4 điểm mới, 4 mục tiêu, 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 11 nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận số 21-KL/TW. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng, có tính chất quyết định và ý nghĩa xuyên suốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian tới. Đồng thời, qua việc nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2022 của tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cần bổ sung nội dung thực hiện chuyên đề vào bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của cá nhân, lấy kết quả thực hiện là một nội dung để kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2022./.

Tin, ảnh: Võ Duy Tuấn (Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện).

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 539

Tổng số lượt xem: 4640644

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tôn Thanh Hải - Chánh Văn phòng huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn