Truy cập nội dung luôn

Sơn Màu: Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

18/04/2022 10:02    119

Ngày 12/4/2022, Đoàn Thanh niên xã Sơn Màu long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Tuổi trẻ Sơn Màu tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm”. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Linh - Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Sơn Tây; đồng chí Đinh Văn Hơn - Ủy viên BTV, Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội xã và 62 đại biểu chính thức đại diện cho 366 đoàn viên, thanh niên trong toàn xã.

Qua báo cáo trình tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành đã chủ động xây dựng kế hoạch về tuyên truyền giáo dục tư tưởng, nhận thức chính trị, truyền thống, pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thông qua các buổi toạ đàm, sinh hoạt đoàn, những ngày lễ lớn của đất nước, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, hoài bão cho đoàn viên, thanh niên. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức như: Đổi mới phương thức hoạt động, kịp thời kiện toàn bổ sung đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư không làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được thực hiện tốt. Phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội", "4 đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp" đã được Ban chấp hành đoàn xã tập trung chỉ đạo, động viên thanh niên xung kích trong học tập, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, xung kích bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ tổ quốc, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên, cũng như các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng được thực hiện tốt.

Công tác chăm sóc giáo dục thiếu nhi, xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh, tiếp tục được duy trì và phát huy, điển hình là các hoạt động nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu được thực hiện tốt. Bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện; có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, trách nhiệm; có lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, yêu hoà bình; có tri thức, sức khoẻ; có tinh thần thượng tôn pháp luật; có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên; thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích cách mạng; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế như: Nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của một số Ủy viên Ban Chấp hành trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ qua còn hạn chế. Một số phong trào triển khai tới các Chi đoàn kết quả đạt được chưa cao, việc tổng kết một số hoạt động chưa kịp thời. Một số Uỷ viên BCH kiêm nhiệm nên mỗi khi triệu tập họp để triển khai nhiệm vụ mới thì không tập trung đầy đủ. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn và hoạt động của Đoàn xã chưa thật sự hấp dẫn, chưa thực sự thu hút được thanh niên. Vai trò của Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo chưa rõ nét, chưa có những mô hình nổi bật về phát triển kinh tế tại các Chi đoàn. Hoạt động sáng tạo, hoạt động điểm để thu hút tập hợp thanh niên còn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Đại hội đã đề ra một số định hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ đến như: Lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, tạo sức lan tỏa trong tổ chức và triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn trên cơ sở khơi dậy, phát huy sức sáng tạo của thanh niên, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ Đoàn. Tập trung tổ chức các hoạt động về Chi đoàn; coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát, thông tin, báo cáo của Đoàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát kế hoạch, chỉ tiêu công tác để kịp thời, quyết liệt triển khai các giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra. Thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình thanh thiếu nhi, kịp thời cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng, chính quyền, tích cực vận động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp. Đặc biệt trước những sự cố, thiên tai, dịch bệnh bất ngờ như đại dịch Covid-19 cần kịp thời thích ứng, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động.  

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên huyện Sơn Tây gồm 08 chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Đinh Thị Liên giữ chức danh Bí thư đoàn xã nhiệm kỳ 2022 - 2027 và 02 đồng chí Phó Bí thư.

Tin, ảnh (Thanh – Sơn Màu)

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1019

Tổng số lượt xem: 8126133