Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
271 647/UBND V/v tổ chức, triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu 10-06-2022
272 648/UBND V/v phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 10-06-2022
273 649/UBND V/v thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, TTHC trên môi trường điện tử năm 2022 10-06-2022
274 02/GM-MNHĐ Giấy mời họp Cụm thi đua miền núi hải đảo 10-06-2022
275 639/UBND V/v kiểm tra, rà soát những điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trên địa bàn huyện 09-06-2022
276 194/BC-UBND Tình hình bố trí kinh phí cho giáo dục theo Nghị quyết số 41/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội 09-06-2022
277 1486/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 huyện Sơn Tây 09-06-2022
278 643/UBND V/v triển khai việc sử dụng chính thức Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0 09-06-2022
279 1487a/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với ông Đinh Ngọc Phạm 09-06-2022
280 1487b/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với bà Đinh Thị Kim Ngân 09-06-2022
281 59/TB-UBND Về việc hoãn chức buổi làm việc về công tác bàn giao, tiếp nhận công trình điện trên địa bàn huyện theo Công văn số 585/ĐLSH-KHKT ngày 02/6/2022 của Điện Lực Sơn Hà 09-06-2022
282 635/UBND V/v đề xuất nhu cầu đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 09-06-2022
283 644/UBND V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 09-06-2022
284 33/BC-CCTHSDS Công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng năm 2022 nhiệm vụ, giải pháp công tác trong thời gian tới 09-06-2022
285 59/GM-UBND làm việc về công tác bàn giao, tiếp nhận công trình điện trên địa bàn huyện theo Công văn số 585/ĐLSH-KHKT ngày 02/6/2022 của Điện Lực Sơn Hà 08-06-2022
286 628/UBND V/v thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động năm 2022 trên địa bàn huyện 08-06-2022
287 629/UBND V/v góp ý Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm 08-06-2022
288 627/UBND V/v tăng cường công tác phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng vụ Hè - Thu năm 2022 08-06-2022
289 192/BC-UBND Tổng kết thực hiện công tác phòng, chống thiên tai năm 2021,triển khai nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn huyện Sơn Tây 07-06-2022
290 191/BC-UBND Kết quả tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 06 tháng đầu năm 2022 07-06-2022
291 58/GM-UBND Họp thành viên UBND huyện thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2022 07-06-2022
292 622/UBND V/v điều chỉnh việc phân chia khối, cụm thi đua năm 2022 07-06-2022
293 193/BC-UBND Tình hình, kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2021 07-06-2022
294 23/HĐND V/v đề xuất nội dung trình kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 của HĐND huyện 06-06-2022
295 21/HĐND V/v đề xuất Chương trình giám sát năm 2023 06-06-2022
296 22/HĐND V/v đề xuất Chương trình giám sát năm 2023 06-06-2022
297 1484/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ xã thành công chức cấp xã 06-06-2022
298 24/HĐND V/v đính chính sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND huyện Sơn TâY 06-06-2022
299 189/BC-UBND Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội đến 31/5/2022 04-06-2022
300 190/BC-UBND Tình hình quản lý và sử dụng quỹ nhà ở tái định cư 04-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2676

Tổng số lượt xem: 5244998

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tôn Thanh Hải - Chánh Văn phòng huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn