Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1879/UBND V/v rà soát và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện 22-09-2023
2 1874/UBND V/v đôn đốc cung cấp dữ liệu sửa đổi, bổ sung dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo 22-09-2023
3 1875/UBND V/v triển khai thực hiện Công văn số 1823/STTTT-TTBCXB ngày 21/9/2023 của Sở TT&TT 22-09-2023
4 1880/UBND V/v tăng cường phòng chống bệnh viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ) trên địa bàn huyện 22-09-2023
5 1873/UBND V/v tham dự và trả lời các vấn đề có liên quan tại buổi đối thoại của Bí thư Huyện ủy với Nhân dân xã Sơn Liên 21-09-2023
6 141/KH-UBND Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2023 21-09-2023
7 1870/UBND V/v triển khai thực hiện hoạt động quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 21-09-2023
8 309/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp – Long Vót Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 20-09-2023
9 311/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp – Long Vót Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 20-09-2023
10 312/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp – Long Vót Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 20-09-2023
11 110/GM-UBND Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 20-09-2023
12 313/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp –Long Vót Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 20-09-2023
13 1298/QĐ-UBND Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng đối với ông (bà) Đinh Thị Thu Hận 20-09-2023
14 1299/QĐ-UBND Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng đối với ông (bà) Đinh Minh Hoài 20-09-2023
15 314/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp – Long Vót Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 20-09-2023
16 1300/QĐ-UBND Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng đối với ông (bà) Đinh Thị Trâm Ý 20-09-2023
17 310/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp – Long Vót Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 20-09-2023
18 315/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp – Long Vót Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 20-09-2023
19 1866/UBND V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 20-09-2023
20 1297/QĐ-UBND Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng đối với ông (bà) Đinh Thị Thu Hận 20-09-2023
21 140/KH-UBND Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Sơn Tây 20-09-2023
22 1301/QĐ-UBND Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng đối với ông (bà) Đinh Thị Khánh Vân 20-09-2023
23 1302/QĐ-UBND Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng đối với ông (bà) Đinh Ngọc Ku Lân 20-09-2023
24 1303/QĐ-UBND Về việc trợ giúp xã hội hàng tháng đối với ông (bà) Đinh Thị Diễm My 20-09-2023
25 317/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp – Long Vót Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 20-09-2023
26 318/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp – Long Vót Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 20-09-2023
27 322/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp – Long Vót Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 20-09-2023
28 324/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp – Long Vót Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 20-09-2023
29 326/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp – Long Vót Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 20-09-2023
30 327/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để xây dựng công trình: Đường điện 0,4Kv tuyến Nước Đốp – Long Vót Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 20-09-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 723

Tổng số lượt xem: 8126561