Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
36601 154/QĐ-UBND V.v bồi thường, hỗ trợ hộ ông (bà) Đinh Văn Đu. Địa điểm: Xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 10-02-2015
36602 155/QĐ-UBND V.v bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Đinh Văn Trúc. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 10-02-2015
36603 156/QĐ-UBND V.v bồi thường,hỗ trợ cho hộ ông (bà) Đinh Văn Hà. Địa điểm: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 10-02-2015
36604 157/QĐ-UBND V.v bồi thường,hỗ trợ cho hộ ông (bà) Đinh Văn Tê. Địa điểm: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 10-02-2015
36605 158/QĐ-UBND V.v bồi thường,hỗ trợ cho hộ ông (bà) Nguyễn Mậu Dưỡng. Địa điểm: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 10-02-2015
36606 159/QĐ-UBND V.v bồi thường,hỗ trợ cho hộ ông (bà) Đinh Văn Đếch. Địa điểm: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 10-02-2015
36607 160/QĐ-UBND V.v bồi thường,hỗ trợ cho hộ ông (bà) Đinh Văn Quê. Địa điểm: xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 10-02-2015
36608 161/QĐ-UBND V.v bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Đinh Văn Pia. Địa điểm: xã Sơn Long 10-02-2015
36609 162/QĐ-UBND V.v bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Đinh Thị Rê. Địa điểm: xã Sơn Long 10-02-2015
36610 163/QĐ-UBND V.v bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Đinh Văn Lâu. Địa điểm: xã Sơn Long 10-02-2015
36611 97/UBND V.v cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo thực hiện Đề án củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên 10-02-2015
36612 96/UBND V.v cử cán bộ tham gia thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Hồi đồng định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10-02-2015
36613 126/QĐ-UBND V.v ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 10-02-2015
36614 125/QĐ-UBND V.v bổ sung kinh phí cho UBND xã Sơn Màu để xây dựng lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng khu vực trung tâm xã 10-02-2015
36615 122/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự toán chi tiết nguồn vốn Ngân sách Trung ương để hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2014 cho UBND xã Sơn Lập. 10-02-2015
36616 123/QĐ-UBND V/v phê duyệt hồ sơ dự toán Công trình: Cầu treo xóm Ông Miêng. Hạng mục: Sửa chữa mặt cầu. Địa điểm xây dựng: xã Sơn Bua - huyện Sơn Tây. 10-02-2015
36617 131/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống cây trồng để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ. Địa điểm thực hiện: xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây. 10-02-2015
36618 130/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung ứng giống cây trồng. Địa điểm thực hiện: xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây. 10-02-2015
36619 02/KH-HĐND Kế hoạch phân công trực tết Nguyên đán Ất Mùi 09-02-2015
36620 119/QĐ-UBND V.v bổ nhiệm ông Nguyễn minh Anh giữ chức Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo 09-02-2015
36621 14/GM-UBND Gặp mặt sinh viên Đại học, Cao đẳng là con em đang sinh sống trên địa bàn huyện 09-02-2015
36622 13/TB-UBND Để xây dựng công trình: Đường điện KDC Tu Ca La thôn Đăk Be. Địa điểm xây dựng xã: Sơn Tân, huyện Sơn Tây ( Đinh Văn Bang) 09-02-2015
36623 12/TB-UBND Để xây dựng công trình: Đường điện KDC Tu Ca La thôn Đăk Be. Địa điểm xây dựng xã: Sơn Tân, huyện Sơn Tây ( Đinh Văn Ôn) 09-02-2015
36624 11/TB-UBND Để xây dựng công trình: Đường điện KDC Tu Ca La thôn Đăk Be. Địa điểm xây dựng xã: Sơn Tân, huyện Sơn Tây ( Đinh Văn Lít) 09-02-2015
36625 10/TB-UBND Để xây dựng công trình: Đường điện KDC Tu Ca La thôn Đăk Be. Địa điểm xây dựng xã: Sơn Tân, huyện Sơn Tây (Vương Hoàng Hiếu) 09-02-2015
36626 09/TB-UBND Để xây dựng công trình: Đường điện KDC Tu Ca La thôn Đăk Be. Địa điểm xây dựng xã: Sơn Tân, huyện Sơn Tây ( Đinh Văn Đập) 09-02-2015
36627 08/TB-UBND Để xây dựng công trình: Đường điện KDC Tu Ca La thôn Đăk Be. Địa điểm xây dựng xã: Sơn Tân, huyện Sơn Tây ( Đinh Văn Đua) 09-02-2015
36628 07/TB-UBND Để xây dựng công trình: Đường điện KDC Tu Ca La thôn Đăk Be. Địa điểm xây dựng xã: Sơn Tân, huyện Sơn Tây ( Đinh Văn Lùng) 09-02-2015
36629 06/TB-UBND Để xây dựng công trình: Đường điện KDC Tu Ca La thôn Đăk Be. Địa điểm xây dựng xã: Sơn Tân, huyện Sơn Tây ( Đinh Trung Hiếu) 09-02-2015
36630 114/QĐ-UBND V.v nâng bậc lương thường xuyên năm 2014 cho cán bộ, công chức, viên chức ( Nguyễn Thị Sen - Trường Mầm non TuKPan) 09-02-2015

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2336

Tổng số lượt xem: 5245704

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tôn Thanh Hải - Chánh Văn phòng huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn