Truy cập nội dung luôn

UBND HUYỆN SƠN TÂY TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
241 207/BC-UBND Về thực trạng áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn 15-06-2022
242 205/BC-UBND Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 15-06-2022
243 1497/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tinh, nhiệm kỳ 2021-2026 15-06-2022
244 1493/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn huyện Sơn Tây 14-06-2022
245 1492a/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với bà Đinh Thị Thảo Ngân 14-06-2022
246 1492b/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với bà Đinh Thị Tú Uyên 14-06-2022
247 669/UBND V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2022 14-06-2022
248 670/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ và gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 14-06-2022
249 202/BC-UBND Tình hình, kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 -2021 14-06-2022
250 1491/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Giải Điền kinh Đại hội Thể dục thể thao huyện Sơn Tây lần thứ VI, năm 2021 - 2022 14-06-2022
251 203/BC-UBND Kết quả thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trong năm học 2021-2022 và đăng ký nhu cầu gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2022-2023 14-06-2022
252 59/KH-UBND Thực hiện Đề án “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện”, giai đoạn 2021 - 2025 14-06-2022
253 661/UBND V/v ủy quyền Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham dự họp. 13-06-2022
254 665/UBND V/v triển khai xây dựng lại Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn huyện 13-06-2022
255 27/HĐND V/v chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 của HĐND huyện 13-06-2022
256 1490a/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với ông Đinh Hữu Đạt 13-06-2022
257 1490b/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với ông Trần Thanh Bình 13-06-2022
258 03/CMNHĐ Hoãn cuộc họp Cụm thi đua miền núi, hải đảo 13-06-2022
259 1488a/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với ông Đinh Tiểu Hý 10-06-2022
260 1488b/QĐ-UBND Về việc trợ cấp xã hội đối với bà Đinh Thị An Nhiên 10-06-2022
261 10/TB-HĐND THÔNG BÁO Nội dung, chương trình kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 của HĐND huyện Sơn Tây khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 10-06-2022
262 653/UBND V/v tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại 10-06-2022
263 657/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị quyết về phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (lần 2) 10-06-2022
264 196/BC-UBND Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác Phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 10-06-2022
265 198/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 10-06-2022
266 1488/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2022 10-06-2022
267 651/UBND V/v báo cáo tình hình ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị 10-06-2022
268 195/BC-UBND Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” 10-06-2022
269 200/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 10-06-2022
270 62/GM-UBND Họp chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến thực hiện một số chính sách dân tộc phục vụ Thanh tra của UBDT 10-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2546

Tổng số lượt xem: 5244757

Bản quyền © 2017 thuộc về UBND HUYỆN SƠN TÂY | Tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tôn Thanh Hải - Chánh Văn phòng huyện Sơn Tây.

Địa chỉ: Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0255.3868.279. Email: sontay@quangngai.gov.vn